19.03.2021.

Postavljen pilot projekt pametna kanta za otpad

U sklopu pilot projekta na Zelenjaku je postavljena jedna pokazna pametna kanta za otpad, sa spremnikom čije je napajanje na solarnu energiju, koja javlja poduzeću kada je puna čime se štede novci na višekratnim obilascima i pražnjenjima.
Kompaktor omogućuje prikupljanje čak i do osam puta više otpada od izvornog volumena (600 do 800 litara otpada u 120 litarsku kantu)
Držimo naš Ivanić Grad čistim.