21.01.2021.

Visoka škola Ivanić-Grad pomaže vlastite studente sa postradalih područja

Gradonačelnik Javor Bojan Leš predložio je da se svakako pomogne navedenim studentima, što će i biti učinjeno nakon što se dobiju relevantne informacije.

Održan je sastanak gradonačelnika Javora Bojana Leša i dekana Visoke škole Ivanić-Grad, Mile Marinčića, kojem je nazočila i pročelnica upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Tihana Vuković Počuč.

U prvom dijelu sastanka dekan je gradonačelniku iznio brojku studenata koji su s potresom pogođenih područja. Gradonačelnik je predložio da se svakako pomogne navedenim studentima, što će i biti učinjeno nakon što se dobiju relevantne informacije. Osim navedenoga prošlo se i niz drugih aktualnih pitanja koja su važna za Visoku školu od pitanja prostora u krilu Učeničkog doma, preko izrade i predaje novih studijskih programa do funkcioniranja Visoke škole.

Gradonačelnik je još jednom ponovio spremnost Grada da nastavi realizaciju projekta razvoja visokog obrazovanja u Ivanić-Gradu, kojeg smatra jednim od najvažnijih projekata u Gradu, koji se samo može promatrati kao ulaganje u budućnost, a nikako kao trošak za Grad Ivanić-Grad.