04.01.2021.

Odvoz Božićnih drvaca

Kao i svake godine, Ivakop d.o.o. početkom godine prikuplja i odvozi božićna drvca te stoga molimo građane da svoja božićna drvca odlože pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera).

Prikupljena božićna drvca će se i ove godine koristiti u ishrani magaraca i na taj način izbjeći odlaganje u tijelo odlagališta ili kompostiranje.