28.01.2021.

JAVNI POZIV za iskaz interesa za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) u Gradu Ivanić-Gradu

JAVNI POZIV

za iskaz interesa za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) u Gradu Ivanić-Gradu

 

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19 ) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređivanje graditeljstva putem programa POS.

 

Lokacija stanova planirana programom POS-a na području Grada Ivanić-Grada bila bi na:

  1. području naselja Žeravinec - na dijelu slobodne neizgrađene površine na k.č.br. 1148/1 preko puta sportske dvorane
  2. u centru grada iza postojeće POS zgrade na k.č.br. 1866/8 k.o. Ivanić-Grad

 

Ovim putem pozivam sve zainteresirane da ispune Upitnik (u privitku) te ga dostave na mail urudzbeni@ivanic-grad.hr

ili osobno u Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u vremenu od 9,00-10,00 h ili u vremenu od 12,00-13,00 h svakim radnim danom.

Javni poziv za iskaz interesa objavljen je na web stranici Grada Ivanić-Grada  www.ivanic-grad.hr , Obiteljskom radiu Ivanić-Grad, te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, a poziv traje 60 dana od dana objave na web stranici.

Detaljnije informacije o Programu poticane stanogradnje (POS) možete pronaći na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=5212  i na web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN): http://apn.hr/.

Nakon što Grad Ivanić-Grad utvrdi da postoji dovoljan interes za kupnju stanova POS-a, donosi odgovarajuće odluke, osigurava zemljište za izgradnju stanova, dogovara i ugovara s APN-om daljnju realizaciju programa, te objavljuje javni natječaj za formiranje Liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS. 

 

                                                                                      GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: