18.01.2021.

Grad Ivanić-Grad - Obavijest o ulasku u sustav PDV-a

Grad Ivanić-Grad je dana 01.siječnja 2021. godine ušao u sustav PDV-a, te postao obveznik poreza na dodanu vrijednost.

U skladu s odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine', br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20; Rješenje USRH 99/13, 153/13), te odredbama članka 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine', br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21) tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima mogu postati obveznici PDV-a u slučaju kada obavljaju bilo koju drugu gospodarsku djelatnost, odnosno gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne ili nematerijalne imovine (najam, zakup i slično) iz članka 6. stavka 2. Zakona