10.02.2021.

UPUTE ZA SPAJANJE - VI. Izmjena i dopuna URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

UPUTE ZA SPAJANJE NA GOOGLE MEETS PREKO KOJEG ĆE SE ODRŽATI JAVNO IZLAGANJE O PRIJEDLOGU

VI. Izmjena i dopuna
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

 

ZA KORIŠTENJE OVOG PREDSTAVLJANJA NA DALJINU TREBATE IMATI:

a) Računalo koje je spojeno na Internet te odgovarajuću kameru i zvučnike

b) „pametni telefon“ pa „klikom na zeleni tekst „Pridružite se i upotrijebite telefon za zvuk“

c) potrebno je se priključiti od 12:55 do 13:00

 

POSTUPAK JE SLIJEDEĆI:

 

1. U Google explorer potrebno je upisati poveznicu: meet.google.com/whb-ofxw-djo

2. Nakon klika na „enter" pojavit će se ekran ovakvog izgleda:

 

10.2.2021. 1

Potom treba „kliknuti" na zeleni „gumb" s tekstom: Pridružite se

Provjeriti da li su AKO JE SVE U REDU JA ĆU DOBITI „VAŠ ZAHTJEV" ZA DOZVOLU DA
SE PRIDRUŽITE IZLAGANJU, koji ću ja na vrijeme odobriti. Izlaganju može biti nazočno
najviše 90 osoba a cijeli „prijenos" javne rasprave može trajati 2 sata

 

4. vaši MIKROFON i KAMERA uključeni (u donjem dijelu ekrana nalazi se bijela traka s crtežom mikrofona, telefona, kamere, raširenom šakom. Za vrijeme trajanja izlaganja, crtež mikrofona treba biti crven i precrtan mikrofon, a kamera ostaje u crnoj boji.

2


Za vrijeme trajanja javnog izlaganja Vaša traka treba izgledati ovako:

3

 

5. Nakon završetka mog izlaganja pozvat ću sudionike Javne rasprave da se jedan po jedan jave. To ćete učiniti na način da ćete „kliknuti" na sličicu ispružene šake te „kliknuti" na crtež „crvenog mikrofona" kako bi Vam se mikrofon uključio i mi mogli biti u kontaktu. Nakon postavljenog pitanja molim Vas da ponovo isključite mikrofon kako ne bi došlo do miješanja zvukova te crtež ispružene šake.

6. Za vrijeme trajanja javne rasprave moći ćete na svom ekranu gledati što ja pokazujem na svom ekranu, a na temelju Vaših upita.

7. Po završetku javne rasprave Molim vas da klikom na tekst „ODJAVI SE" prekinete naš elektronski kobntakt