17.02.2021.

SAZIV 35. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18 i 03/20), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

35. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 17. veljače 2021. godine ( srijeda ) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći            

          

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje prijedlogaOdluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju iste

 

2. Razmatranje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

 

3. Razmatranje prijedloga Statuta Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

 

4. Razmatranje prijedloga Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju iste

 

5. Razmatranje prijedloga Zaključka o pokretanju aktivnosti za preoblikovanje društva Razvojna agencija IGRA d.o.o. u javnu ustanovu i donošenje Zaključka o prihvaćanju iste

 

6. Razmatranje prijedlogaOdluke o darovanju nekretnine Dječjem vrtiću Ivanić-Gradi donošenje Zaključka o prihvaćanju iste

 

7. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.                                                                                                                                    

                                                                                       Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: