16.02.2021.

SAZIV 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20)

 

S A Z I V A M

35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati 22. veljače 2021. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 16,00 sati u maloj sali Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat

 

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ivanić-Grada u 2020. godini

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Marin Grgić, načelnik PP Ivanić-Grad

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju informacije o podnošenju ostavke vijećnika Igora Cepetića

predlagatelj: Mandatna komisija

izvjestiteljica: Sanda Špoljarić Carević, predsjednica Odbora

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

izvjestitelj: Jasminko Kranjčec, zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

predlagatelj: predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu smaoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Statuta Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Odbor za Statut i Poslovnik

izvjestiteljica: Laura Sadiković, savjetnica za pravne poslove 

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Odbora za Statut i Poslovnik

izvjestiteljica: Laura Sadiković, savjetnica za pravne poslove 

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o promjeni sjedišta Visoke škole Ivanić-Grad

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu smaoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uključivanju u program POS

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu smaoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o pokretanju aktivnosti za preoblikovanje društva Razvojna agencija IGRA d.o.o. u javnu ustanovu

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu smaoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

10. Razmatranjeprijedloga i donošenje Odluke o darovanju nekretnine Dječjem vrtiću Ivanić-Grad

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu smaoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Anita Sušac, voditeljica odsjeka za poljoprivredu

 

12. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 90. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

Održavanje sjednice kao i broj nazočnih osoba usklađen je s preporukama Stožera civilne zaštite i epidemiološkim mjerama zbog pandemije korona virusa.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: