03.02.2021.

Proširenje vrtića u Graberju Ivanićkom

U dograđenom će dijelu biti po jedna vrtićka i jaslička skupina

Ina d.d. nedavno je donirala staru kuglanu u Graberju Ivanićkom koja je smještena u neposrednoj blizini Dječjeg vrtića Sunce, čime je započela priprema projekta za proširenje vrtićkih kapaciteta. Projektom je planirana dogradnja postojeće zgrade dječjeg vrtića u Graberju Ivanićkom.

Dograđeni dio planira se u stražnjem dijelu dobivene parcele te se u samom spoju stare i nove zgrade planira i novi ulazni prostor. U dograđenom dijelu nalazit će se jedna jedinica za smještaj djece vrtićke dobi te jedna jaslička jedinica uz koje se nalaze i dodatni prostori za provođenje individualnih aktivnosti i radionica za manji broj djece i roditelje. Svaka od te dvije jedinice za smještaj djece sastoji se od grupne sobe te zajedničkog sanitarnog čvora, dok se neposredno uz ulazni prostor nalazi garderoba iz koje je moguće pristupiti vanjskom prostoru dvorišta. Uz navedene prostore smještena je višenamjenska dvorana za fizičku aktivnost djece u zatvorenom prostoru iz koje je, jednako kao iz vrtićke i jasličke jedinice, omogućen izravan pristup na zajedničku natkrivenu terasu. Kako se ističe u projektu, takva organizacija prostora omogućuje i korištenje višenamjenske dvorane za provođenje aktivnosti vanjskih korisnika.

Osim prostora za boravak djece, u sklopu rekonstruirane zgrade nalazi se i kuhinjski pogon koji će, uz novoprojektirani prostor, biti i u funkciji prostora postojeće zgrade vrtića. Dograđena zgrada izduženog je tlocrta duljine 38,40 metara, širine 17 metara na široj i 12,10 metara na užoj strani te ukupne bruto tlocrtne površine 560 kvadratnih metara.

Pročitajte više na: https://lokalni.vecernji.hr/gradovi/prosirenje-vrtica-u-graberju-ivanickom-22271?fbclid=IwAR1r4aC4nL37gaSox_qKYMzaHtJ5nftrfuSLM-_Q0f07ESsro2ICnzp5gCs - lokalni.vecernji.hr