03.02.2021.

Jedinstvena gradska šetnica koja će se protezati od dvorane u naselju Žeravinec do ušća u rijeku Lonju

Dio šetnice spušta se na dno korita radi prolaska ispod trase željezničke pruge

Otvoreni gradski potok Žeravinec dugogodišnji je neriješeni problem urbanog krajobraza koji zahtijeva kompletno uređenje. Projektom preuređenja i prenamjene područja uz potok koji ulazi u završnu fazu dobit će se jedinstvena gradska šetnica koja će se protezati od dvorane u naselju Žeravinec do ušća u rijeku Lonju te nastaviti na postojeću gradsku šetnicu.

Bolja povezanost

Uređenjem šetnice uzduž potoka Žeravinca postići će se bolja povezanost novog podcentra Žeravinec sa samim centrom grada te bolja povezanost potokom razdvojenog sjevernog i južnog dijela grada što će zasigurno pozitivno utjecati na daljnji razvoj i urbanizaciju grada – kažu u gradskoj upravi. Šetnica je oblikovana tako da se u određenim dijelovima (u zoni neugledne, degradirane industrije) spusti na razinu dna korita kako bi se omogućilo neometano prolaženje ispod trase željezničke pruge i šetače odmaknulo od pogleda na vizualno neprivlačno područje. Prolasci preko prometnica koje okomito sijeku os šetnice riješeni su u razini tih prometnica.

Sigurnost pješaka i/ili biciklista koji će se kretati šetnicom bit će osigurana. Spuštanje na dno kanala bit će izvedeno rampama, kako bi se osim pješacima i biciklistima neometano kretanje omogućilo i osobama smanjene tjelesne pokretljivosti.

Pet betonskih elemenata

Ponuđeno rješenje u konačnici ispunjava dva primarna cilja; rješenje pitanja zaštite grada Ivanić-Grada od velikih voda potoka Žeravinca te arhitektonsko i urbanističko oblikovanje prostora vodotoka kojim bi se postigla revitalizacija gradskog tkiva neposredno uz potok – naglašavaju u Gradskoj upravi.

Šetnica je sastavljena od pet prefabriciranih betonskih elemenata koji su povezani u cjelinu. Širina šetnice varira ovisno o širini postojećeg korita te ovisno o potrebi za oblikovanjem većeg prostora (ulaz/izlaz na šetnicu, mjesto odmora ili okupljanja, spoj s cestom i sl.). Pri promjeni širine šetnice oblikovani su prijelazni mikroambijenti te se izmaknutim elementima različitih širina postiže više manjih, privatnijih prostora za sjedenje. Na ušću potoka u rijeku Lonju predviđena je ustava u svrhu sprječavanja ulaska povratnih voda rijeke Lonje u korito potoka Žeravinca. Predviđeno je da hodna ploha šetnice prođe iznad upravljačkog mosta ustave te se tako ostvari mogućnost spoja sa šetnicom uz rijeku Lonju i na taj način mreža šetnica uređenih uz vodotoke grada Ivanić-Grada postane cjelovita.Pročitajte više na: https://lokalni.vecernji.hr/gradovi/jedinstvena-gradska-setnica-koja-ce-se-protezati-od-dvorane-u-naselju-zeravinec-do-usca-u-rijeku-lonju-22270?fbclid=IwAR3JP2oGyPLmqjyu626TwMbBZHYgjDMtkQQMH0U2nkSlKy2Diikm4gED-q0 - lokalni.vecernji.hr