12.02.2021.

Ivanić-Grad proširuje još jedan gradski vrtić - objekt Livada – Žeravinec

Projektom je planirana dogradnja postojeće zgrade dječjeg vrtića u dvije zone, odnosno kao nastavak postojećih internih komunikacija.
Prvi dio koji se dograđuje sastoji se od dvije jedinice za smještaj dvije vrtićke skupine jasličke dobi uz koju se nalaze dodatni prostori za provođenje individualnijih aktivnosti za manji broj djece i za radionice za roditelje. Svaka od dvije jedinice za smještaj djece sastoji se od grupne sobe, sanitarnog čvora i garderobe.
Dvije jedinice zajedno koriste vanjsku natkrivenu grupnu terasu. Ovaj dio dogradnje je tlocrtnih dimenzija 19,30 x 19,45 m, bruto tlocrtne površine 324 kvadratnih metara. Dograđeni dio natkriven je dvostrešnim krovom kako bi se maksimalno prilagodio postojećem volumenu zgrade. Drugi dio koji se dograđuje višenamjenska je dvorana za fizičku aktivnost djece u zatvorenom prostoru.
U dograđeni dio moguće je pristupiti kroz hodnik koji se nastavlja na postojeći hodnik i iz vanjskog prostora preko vjetrobrana. Takva organizacija prostora omogućuje i korištenje višenamjenske dvorane i za provođenje aktivnosti vanjskim korisnicima jer omogućava potpunu odvojenost u odnosu na samu zgradu vrtića. Uz samu dvoranu predviđen je i prostor za pohranu sprava, igračaka i sličnih predmeta koji se koriste u provođenju aktivnosti u prostoru dvorane.
Prostor s dvoranom je tlocrtnih dimenzija 16,43 x 22,88m, bruto tlocrtne površine 213,57 m2. Za dogradnju vrtića je već ishođena građevinska dozvola.