11.08.2021.

Sanacija zgrade gradskog muzeja

U zgradi stare škole u našem parku, koju dijele Muzej Ivanić-Grada i Obiteljski radio Ivanić, u tijeku su radovi sanacije zgrade.

Potaknuti sredstvima Ministarstva kulture i medija koja su dodijeljena Muzeju za hitnu sanaciju zgrade, krenuli smo u projekt kompletne obnove.

Do sada, na teren je izašao statičar i temeljito pregledao zgradu kako bi mogao napraviti Izvještaj o stanju konstrukcije zgrade, koji će biti jedan od temelja glavnog projekta obnove. Zatim, u srpnju su pored temelja na dvije strane zgrade iskopane sondažne jame i obavljeno je geomehaničko ispitivanje tla i temelja.

Trenutno su u tijeku radovi čišćenja i pripremni radovi. Do sada je očišćen podrum, a teška metalna vrata su zamijenjena rešetkama kako bi se omogućilo sušenje inače vlažnog podrumskog prostora. U tijeku su radovi čišćenja potkrovlja i rasterećenja zgrade. Stare cigle koje trenutno nisu potrebne, a znatno pridonose opterećenju već načetih zidova, uklanjaju se iz prostora potkrovlja i pohranjuju za kasnije obnove i adaptacije prostora.

Na temelju svih pribavljenih izvješća i elaborata, trenutno se izrađuje i glavni projekt obnove konstrukcije građevine, arhitektonski projekt i troškovnik, koji će uskoro biti dovršeni.

Ovo su važni koraci pri obnovi povijesno značajne građevine koja još uvijek stoji u srcu našeg grada. Nadamo se da ćemo obnovu uspjeti izvesti kompletno u što kraćem vremenskom periodu.

Navedene radove hitnih sanacija nakon potresa financira Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske