04.09.2020.

Uspješan završetak projekta RINGIŠPIL: Prihvaćanje različitosti kroz učenje i igru – faza II.“

Dana 31.08.2020. godine završila je provedba projekta „RINGIŠPIL: Prihvaćanje različitosti kroz učenje i igru – faza II.“ financiranog od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, što je nastavak na I. fazu projekta koja je započela 2018. godine. Udruzi „Mali princ“ su za provedbu II. faze ovog projekta dodijeljena sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna.

Projekt je započeo s provedbom 01.11.2019. godine, a obuhvaćao je terapijske aktivnosti,  edukativne radionice za djecu i roditelje u predškolskim ustanovama i osnovnoj školi, edukativnu radionicu za roditelje djece s teškoćama u razvoju i OSI, dok planirano stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika nije bilo moguće provesti zbog poštivanja preporučenih epidemioloških mjera o zabrani većih okupljanja. U projekt je bilo uključeno 6 partnera: Grad Ivanić-Grad, Osnovna Škola Stjepana Basaričeka, Dječji vrtić Ivanić-Grad, Dječji vrtić „Roda“, Dječji vrtić „Proljeće“ Kloštar Ivanić te Dječji vrtić Križ.

U sklopu ovog projekta, održano je ukupno 619 sati terapija (radna terapija, govorna terapija i pomoć u učenju) koje su provođene u kućama korisnika i u kabinetu za terapije, a tijekom pandemije COVID-19, provođenje terapija nastavilo se online putem.