25.09.2020.

SAZIV 31. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18 i 03/20), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

31. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 28. rujna 2020. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

 

1. Razmatranje prijedloga Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Ivanić-Grad“ i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 

2. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-13 novo groblje Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

 
3. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 

5. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 

6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 

7. Razmatranje prijedloga Zaključka o prijedlogu za razrješenjem mrtvozornika za područje Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 

8. Razmatranje prijedloga Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu, Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2020.g. s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje i Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za period od 2020. do 2023. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istih
 

9. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju, ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 

10.  Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.                                                                                                                                                

                                                                                       Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: