25.09.2020.

SAZIV 26. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18 i 03/20), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

26. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 29. rujna 2020. godine ( utorak ) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

 
1.    Razmatranje Financijskog izvješća Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istih
 
2.    Razmatranje Financijskog izvješća Gradskog društva Crveni križ Ivanić-Grad za 2019. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istih
 
3.    Razmatranje Financijskog izvješća trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. za 2019. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
4.    Razmatranje Financijskog izvješća trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu te donošenje Zaključka o prihvaćanju istih
 
5.    Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
6.    Razmatranje prijedloga Izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
7.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  01/2831-371.

                                                     

                                                               

 Predsjednica Odbora za financije i proračun 

Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: