23.09.2020.

Predstavljanje Projekta “Zaželi, Radi, Pomaži!”

Dana 1. listopada 2020. obilježava se Međunarodni dan starijih osoba.

Tom prilikom želimo predstaviti projekt „Zaželi, radi, pomaži!“ koji predstavlja pomoć i brigu za starije građane Grada Ivanić-Grada,

Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

Predstavljanje projekta održat će se 1.10.2020. u prostoru Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad sa sljedećim rasporedom:

13:00 Uvodna riječ gđe Valentine Šipuš, voditeljice projekta

13:15 Uvodna riječ g. Javora Bojana Leša, gradonačelnika Grada Ivanić-Grada

13:25 Uvodna riječ g. Marka Magdića, načelnika Općine Križ

13:35 Uvodna riječ g. Željka Filipovića, načelnika Općine Kloštar Ivanić

13:45 Uvodna riječ gđe Martine Cuvaj, ravnateljice Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad

13:55 Predstavljanje asistentica i zaposlenica projekta Zaželi, radi, pomaži! s iznošenjem iskustava stečenih kroz prva tri mjeseca rada

14:25 Predstavljanje web-stranice projekta s naglaskom na aktivnosti projekta i slike s korisnicima

14:35 Završetak programa

Srdačno Vas pozivamo da svojom nazočnošću upriličite ovaj događaj!