28.10.2020.

SAZIV 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) 

 
S A Z I V A M
32. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA


 
Sjednica će se održati 03. studenog 2020. godine ( utorak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:


 
D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat
 
1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: Gradonačelnik
 
2. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Igra d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: Gradonačelnik
 
3. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Vatrogasne zajednice Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj: Gradonačelnik
 
4. Razmatranje Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada te Financijskog izvješća Dječjeg vrtića Ivanić Grad za pedagošku godinu 2018./2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
predlagatelj:  Gradonačelnik
 
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o promjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada  Dječjeg vrtića Ivanić Grad
 
predlagatelj:  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad
izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Visoke škole Ivanić-Grad
 
predlagatelj:  Gradonačelnik
izvjestiteljica: Mile Marinčić, dekan Visoke škole Ivanić-Grad
 
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Ivanić-Grada
 
predlagatelj:  Gradonačelnik
izvjestitelj: Domagoj Božić, predsjednik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
 
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
 
predlagatelj:  Gradonačelnik
izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu
 
9.    Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
 
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.
Javnost rada Gradskog vijeća:
Temeljem članka 90. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.
Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.
Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.
Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.
Održavanje sjednice kao i broj nazočnih osoba usklađen je s preporukama Stožera civilne zaštite i epidemiološkim mjerama zbog pandemije korona virusa.


 
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
 
                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: