12.11.2020.

Fizikalna terapija u "Malom princu" u suradnji sa specijalnom bolnicom"Naftalan"

Nakon ljetne pauze, Udruga „Mali princ“ nastavila je s provođenjem fizikalne terapije u prostoru Udruge te se ona zadnja dva mjeseca uspješno provodi u kabinetu za terapije. Kabinet je dodatno opremljen pomoćnim krevetom, a uskoro će se postaviti i švedske ljestve. Takva oprema omogućuje kvalitetnije provođenje fizikalne terapije u našoj Udruzi.

Cilj provođenja fizikalne terapije je očuvanje trenutnog zdravstvenog stanja naših članova, no vidljivo je i da kod pojedinih članova dolazi do značajnog napretka.

U rujnu 2020. godine, Udruga je započela suradnju sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju „Naftalan“. Specijalna bolnica i Udruga dogovorile su kako će Jasmina Car, magistra fizioterapije, zaposlena u Specijalnoj bolnici „Naftalan“, ujedno provoditi fizikalnu terapiju i u Udruzi u skladu s Odlukom o odobrenju za dopunski rad. Smatramo da je ovakva suradnja vrlo važna, ne samo za naše članove, već i za našu lokalnu zajednicu. Udruga je kroz ovu suradnju dobila iskusnog fizioterapeuta koji je vrlo važan za naše članove te njihov rast i razvoj. Trenutno u fizikalnoj terapiji sudjeluje 10 članova Udruge.

Zahvaljujemo se Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Naftalan“ i nadamo se da će se ova uspješna suradnja nastaviti i u budućnosti!