28.05.2020.

[VIDEO - GRADSKA SKICA] Direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije -

Sve ono bitno u vodoopskrbi, odvodnji, kanalizaciji Ivanić-Grada i okolice govori današnji gost direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije gospodin Tomislav Masten u emisiji portala Volim Ivanić Gradske skice.

Netko je trebao provesti sve te silne cijevi, primijeniti svu suvremenu tehnologiju kako bi pitka i kvalitetna voda potekla kroz slavine potrošača ali, isto tako, potreban je sustav odvodnje otpadnih voda, oborinskih voda ili potencijalno štetnih tekućina kroz podzemne kanale zvane kanalizacija jer takva mreža, kao dio ljudske kulture, sprečava širenje zaraznih bolesti otkad su izgrađena prva stambena naselja.

U Ivanić-Gradu su otvoreni radovi u okviru EU projekta “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok”. Projekt je vrijedan 707 milijuna kuna bez PDV-a, koje su većinskim dijelom osigurane iz Kohezijskog fonda te sredstava Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, Hrvatskih voda i proračuna Republike Hrvatske.

„Vodovod ili vodoopskrbni sustav je sustav građevina, uređaja i instalacija namijenjen opskrbi vodom stambenih naselja, industrije, a dijelom i poljoprivrede. Njime se vode zahvaćaju, pročišćavaju, dovode do mjesta potrošnje i raspodjeljuju. S obzirom na raspoložive i potrebne količine vode grade se komunalni i regionalni vodovodi. Komunalni vodovodi opskrbljuju jedno mjesto ili grad s prigradskim naseljima.

Regionalni vodovodi grade se u područjima gdje nema dovoljno vode u blizini svakoga naselja, pa se voda zahvaća na jednome mjestu u regiji i provodi do više naselja.“ /wikipedia/