27.03.2020.

Proglašena prirodna nepogoda potres za područje Grada Ivanić-Grada

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine", 16/2019), članka 40. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije" broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13, 5/18, 14/18, 18/18-pročišćeni tekst i 3/20) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije" broj 26/09,01/11, 31-11/13 i 20/17) Župan Zagrebačke županije, dana 27. ožujka 2020 godine, donosi

ODLUKU

o proglašenju prirodne nepogode potres

I.

Proglašavam prirodnu nepogodu na području općina Bedencia, Bistra, Brdovec, Brckovljani, Dubrava, Dubravica, Farkaševac, Gradec, Krašić, Kravarsko, Kloštar Ivanić, Marija Gorica, Pisarovina, Pokupsko, Preseka, Pušća, Rakovec, Rugvica i Žumberak, gradova Dugo Selo, Ivanić - Grad, Jastrebarsko, Samobor, Vrbovec i Zaprešić kojom je nanijeta velika šteta na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima dana 22. ožujka 2020. godine.

II.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, odgađaju se rokovi za dostavu podataka o štetama nastalim uslijed prirodnih nepogoda propisani Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine, broj 16/2019).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije".

PREUZMITE DOKUMENTE: