17.03.2020.

Otpuštena četvrta zdrava osoba ranije oboljela od COVID-19

Danas je otpuštena četvrta zdrava osoba ranije oboljela od COVID-19. U Republici Hrvatskoj dosad je potvrđeno ukupno 56 oboljelih osoba novim koronavirusom

Do ovog trenutka testirano je 880 uzoraka i 25 uzoraka još je na testiranju. Pod zdravstveni nadzor stavljeno je 9598 osoba iz područja zahvaćenih epidemijom novim koronavirusom.

U Republici Hrvatskoj u karantenu su smještene 63 osobe, 24 strana državljana i 39 hrvatskih.

U Zagrebu su danas počele s radom posebne ambulante pri Domovima zdravlja za COVID-19 i sve informacije vezane uz novi koronavirus se mogu dobiti na besplatni broj telefona 0800 999. U pripremi su i ambulante u drugim gradovima.

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata zaprimila je od Ministarstva unutarnjih poslova 45 dojava o nepridržavanju odredbe rješenja o samoizolaciji. Tijekom vikenda je obavljeno 20 nadzora nad osobama koje se nisu pridržavale mjera. Uručeni su im prekršajni nalozi u iznosu od 8 000 kuna i rješenja o izvršenju rješenja s početnom kaznom u iznosu od 30 000 kuna, sljedeća 60 000 kuna i na kraju 120 000 kuna. Obavljanje nadzora kontinuirano će se provoditi.

Prema trenutnim podacima ECDC-a u svijetu je potvrđenih 167 414 slučajeva. Do sada se oporavilo 77 257 osoba. Italija do danas bilježi 23 980 oboljelih (više za 2 823 u odnosu na jučer) i umrlih 1 811 (više za 370 u odnosu na jučer). Francuska bilježi 5 423 oboljela, Njemačka 4838 i Španjolska 7 753. U ostalim zemljama koje su u našem bližem susjedstvu: Austrija 860, Slovenija 219, Srbija 55 i BiH 18.

Svi strani državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz sljedećih država/područja: Narodne Republike Kine (provincija Hubei), Talijanske Republike, Savezne Republike Njemačke (Okrug Heisenberg u njemačkoj saveznoj državi Sjeverna Rajna - Vestfalija), Republike Koreje (grad Daegu i provincija Cheongdo) i Islamske Republike Iran bit će upoznati s mjerom obaveznog smještaja u karantenu na razdoblje od 14 dana, a svi hrvatski državljani dobit će rješenje o obvezi kućne karantene/samoizolacije na razdoblje od 14 dana.

Svi strani i hrvatski državljani koji ulaze u Republiku Hrvatsku iz država/područja navedenih u Odluci (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA ZAŠTITA/PDF ZA WEB/Odluka o posebnoj mjeri izolacije 16.3.2020..pdf (https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA ZAŠTITA/PDF ZA WEB/Odluka o posebnoj mjeri izolacije 16.3.2020..pdf)) dobit će rješenje o obvezi kućne karantene/samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Navedena lista država/područja mijenjat će se u skladu s preporukama i epidemiološkom situacijom.

Još jednom apeliramo na sve građane da se odgovorno ponašaju i provode mjere samozaštite te se pridržavaju svih dosad donesenih uputa i preporuka. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

Apeliramo na osobe kojima je naložena samoizolacija da se strogo pridržavaju uputa koje su im dane.

Također, apeliramo na građane da izbjegavaju putovanja koja nisu nužna.

Prevencija je ključna te molimo građane i poslodavce da se pridržavaju svih navedenih smjernica i uputa: Dodatne upute za pojedince, kolektive i poslodavce (https://www.hziz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-poiedince-kolektive-i-poslodavce.pdf)

Plakat za javne prostore B1 - COVID-19 HR-ENG (https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Plakat-za-iavne-prostore-B1-COVID-19 HR-ENG.pdf)

Izolacija za sve potvrđene slučajeve čije medicinsko stanje ne zahtijeva bolničko liječenje (https://www■hziz■hr/wp-content/uploads/2020/03/Kucna izolacija za potvrdjene 1.pdf)

Preporuke za očuvanje zdravlja osobama životne dobi 60+ i osobama oboljelim od kroničnih bolesti (https://www■hziz■hr/wp-content/uploads/2020/03/Stariii-i-ostali-osietliivi-na-koronavirus-2■pdf)

Mjere zaštite od respiratornih infekcija uključujući i SARS-CoV-2 - osobe s kroničnim bolestima, te starije osobe (https://www■hziz■hr/wp-content/uploads/2020/03/Stariii-i-kroni%C4%8Dni-Miere-za%C5%A1tite- 2.pdf).

Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) za koronavirusnu bolest (https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/racionalna-uporaba-OZO-zadnie■pdf)

Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme za koronavirusnu bolest - ljekarništvo (https://www■hziz■hr/wp-content/uploads/2020/03/Liekarni%C5%A1tvo-HZIZ-final■pdf)

Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Ciscenie-i-dezinfekciia-prostoriie-bez-obolielih-od-COVID-19-5■3■2020■■Pdf)

Naputak za zdravstvene ustanove namijenjen bolesnicima i osobama u pratnji (https://www.hziz.hr/wp- content/uploads/2020/02/Naputak-zdr-ustanove-za-bolesnike-27-2-15h-1.pdf)

Preporuka postupanja u odgoino-obrazovnim ustanovama (diečiim vrtićima, školama i đačkim domovima) (https://www.hziz.hr/wp-content/uploads/2020/02/Preporuke-odgoino-obrazovne-ustanove-28-2-9h- _2_.pdf).

Preporuka postupania u sveučilištima i veleučilištima (https://www.hziz.hr/wp- content/uploads/2020/02/Preporuke-sveucilista-27-2-15h-2.pdf)

Preporuka postupania u ustanovama sociialne skrbi (https://www.hziz.hr/wp- content/uploads/2020/02/Preporuke-ustanove-sociialne-skrbi-28-2-9h.pdf)

Postupci i miere zaštite u hotelima (hotelierstvu)/turističkom sektoru (https://www.hziz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Preporuke-za-hotele 5.3.2020..pdf)

Niz uputa koie se svakodnevno ažuriraiu i ob]avl]u|u na web stranicama pratite na poveznici:

https://www.hziz.hr/sluzba-epidemiologiia-zarazne-bolesti/koronavirus-nainoviie-preporuke/

(https://www.hziz.hr/sluzba-epidemiologiia-zarazne-bolesti/koronavirus-nainoviie-preporuke/)

 

Samo zaiedničkim naporima možemo doprinijeti održaniu ove relativno mirne epidemiološke situaciie koiu imamo sada u Hrvatskoi.

Ponavljamo upute za građane:

  1. Svi građani koii imaiu simptome prehlade, a nisu bili u područiima koia su u većoi mieri zahvaćena novim koronavirusom unazad 14 dana ne trebaju se javljati liječnicima-epidemiolozima, već mogu kontaktirati svog liiečnika obiteliske medicine telefonom.
  2. Osobe koie su unazad 14 dana boravile u područiima koia su u većoi mieri zahvaćena novim koronavirusom, a ne kašliu, nemaiu povišenu temperaturu ili druge znakove prehlade, moraiu se iaviti nadležnom liiečniku-epidemiologu čiii broi mogu dobiti preko županiiskih centara 112.
  3. Osobe koie su boravile unutar 14 dana u područiima koia su u većoi mieri zahvaćena novim koronavirusom, a koie kašliu i imaiu povišenu temperaturu i druge znakove prehlade, imaiu obvezu iaviti se telefonom svom nadležnom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa.

Sve informaciie vezane uz novi koronavirus pratite na web stranicama i društvenim mrežama: https://vlada.gov.hr/koronavirus (https://vlada.gov.hr/koronavirus)

https://zdravlie.gov.hr/corona-virus-i-miere-prevenciie/4952 (https://zdravlie.gov.hr/corona-virus-i- miere-prevenciie/4952)

https://www.hziz.hr/medunarodna-istrazivania/koronavirus-nainoviii-podatci/ (https://www.hziz.hr/medunarodna-istrazivania/koronavirus-nainoviii-podatci/) https://civilna-zastita.gov.hr/ (https://civilna-zastita.gov.hr/) https://twitter.com/RavnatelistvoCZ (https://twitter.com/RavnatelistvoCZ) https://www.facebook.com/Ravnatelistvo-civilne-za%C5%A1tite-MUP-RH-112341947028373/ (https://www.facebook.com/Ravnatelistvo-civilne-za%C5%A1tite-MUP-RH-112341947028373/)

Ministarstvo vaniskih i europskih poslova izdalo ie preporuke za putovanie koiima se građane poziva na oprez i detaliniie informirale priie puta u inozemstvo: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informaciie/informaciie- o-putovaniima/ (http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informaciie/informaciie-o-putovaniima/)

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske kontinuirano prati dalinii razvoi situaciie te u skladu s tim poduzima odgovaraiuće miere.

Upiti vezani uz praćenie stania novog koronavirusa na područiu Republike Hrvatske mogu se slati na e-mail adresu: stozercz@mup.hr (mailto:stozercz@mup.hr).