17.03.2020.

Održana 12. Izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada

Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada donio je sljedeći Zaključak:

1.Prihvaća se preporuka Stožera CZ ZŽ broj KLASA: KLASA:240-01/20-01/04, URBROJ:238/1-07-03/3-20-49 od 14.3.2020.( u prilogu).

2.Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada preporučuje da Gradska uprava Grada Ivanić-Grada počevši od 16.3.2020. do daljnjega ograniči rad sa strankama.

Tokom trajanja ovih ograničenja preporuča se kontakt sa strankama u uredovno vrijeme putem pošte, telefona ili e-maila službenika s time da gradonačelnik  odredi i donese detaljna pravila kojima će stranke biti informirane o brojevima telefona i e-mailu svih službenika gradske uprave Grada Ivanić-Grada.

3.Stožer CZ Grada Ivanić-Grada istu mjeru ograničenog rada sa strankama preporučuje i za sve gradske javne ustanove i društva:POU Ivanić-Grad, Gradska knjižnica Ivanić-Grad, Muzej Ivanić-Grada, Komunalni centar Ivanić-Grad, Visoka škola Ivanić-Grad , Vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada, Ivakop, Ivaplin, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije , PJ Ivanić-Grad.

4.Stožer CZ Grada Ivanić-Grada preporučuje da Grad Ivanić-Grad donese odluku kojom se do daljnjega zabranjuje održavanje Povremenog sajma u Omladinskoj ulici na parkiralištu kod Sportskog parka Zelenjak.

5.Stožer CZ Grada Ivanić-Grada preporučuje da Grad Ivanić-Grad donese odluku da se, do daljnjega, sprovodi na grobljima na području Grada Ivanić-Grada obavljaju isključivo u krugu uže obitelji.

6.Stožer CZ Grada Ivanić-Grada preporučuje da se na sve ugostiteljske objekte, trgovine i trgovačke centre obvezeno istaknu na vidno mjesto plakat

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

i plakat:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

U tom smislu službenici Policijske postaje Ivanić-Grad će utvrditi da li svi vlasnici ugostiteljskih, kulturnih i zabavnih objekata, trgovina i trgovačkih centara na području Grada Ivanić-Grada postupaju u skladu s ovom preporukom Stožera CZ Grada.

7.Stožer CZ Grada Ivanić-Grada preporučuje Gradu Ivanić-Gradu da sve vlasnike ugostiteljskih , kulturnih i zabavnih objekata na području Grad Ivanić-Grada upozori na obvezu najstrožeg pridržavanja svih propisanih higijenskih standarda i obveza koje proizlaze iz preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

1.redovito pranje ruku sapunom i (toplom) vodom ili korištenje dezinficijensa na bazi alkohola

2.kod kašljanja i kihanja obvezno prekrivanje usta i nosa laktom ili papirnatom maramicom koju potom treba odbaciti u koš za otpad te oprati ruke

3.izbjegavanje dodirivanja lica, usta i očiju

4.izbjegavanja bliskog kontakta  s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah

5.izbjegavanje rukovanja i održavanje razmaka od barem 1m kod razgovora

6.provjetravanje prostorija i boravak što više na otvorenom (rad na terasama)

7.izbjegavanje veće grupe ljudi i javnih okupljanja.

8.Stožer CZ Grada Ivanić-Grada preporučuje da se putem Obiteljskog radija Ivanić što češće čitaju preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera CZ Grada Ivanić-Grada koje se odnose na mjere zaštite od korona virusa.