19.03.2020.

ODLUKA o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20 ) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 19. ožujka 2020. godine, donosi

 

ODLUKU

o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske

 

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

Hrvatskim državljanima omogućit će se povratak u Republiku Hrvatsku, odnosno odlazak u zemlju u kojoj rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ).

Povratak u matične države omogućit će se građanima država članica Europske unije1 odnosno države članice schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području kao i članovima njihovih obitelji, te državljanima trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

Interes Republike Hrvatske za ulazak u Republiku Hrvatsku osoba iz stavka 3. ove točke potvrđuju čelnici ministarstava sukladno propisanom djelokrugu u iznimnim slučajevima. Na te osobe obvezno se primjenjuju upute i mjere koje donosi HZJZ.

II.

Izuzeci od primjene ove Odluke odnose se na:

-    zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje

-    prekogranične radnike

-    prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno

-    diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija

S državljanima Ujedinjene Kraljevine do kraja 2020. postupat će se na isti način kao i s građanima EU-a

- putnike u tranzitu.

Na navedene izuzetke primjenjuju se upute i mjere koje donosi HZJZ.

III.

Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se 30 dana.

 

11

PREUZMITE DOKUMENTE: