16.03.2020.

OBAVIJEST - Privremeni način rada Gradske uprave Grada Ivanić-Grada

U okviru radnog vremena službenika i namještenika Gradske uprave Grada Ivanić- Grada do daljnjega se obustavlja neposredan rad sa strankama.

U redovno uredovno vrijeme radit će se isključivo putem telefona ili e-mail-a službenika sukladno adresaru koji je sastavni dio ove odluke.

Sva pismena zaprimaju se isključivo putem pošte, e-maila: urudzbeni@ivanic-grad.hr ili u sandučiću za poštu postavljenom na stražnjem ulazu u gradsku upravu na adresi Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

 

 

Temeljem Članka 48-2 (1)

 

PREUZMITE DOKUMENTE: