27.03.2020.

IVAKOP - Obavijest za poduzetnike u uvjetima pandemije izazvane virusom COVID 19

Poslovnim korisnicima koji su u sustavu redovne odvožnje otpada, a kojima je temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljen rad, za vrijeme dok je na snazi obustava rada tj. od 19.03.2020., neće se obračunavati usluga prikupljanja otpada.

Oslobađanje od plaćanja usluge ostvaruje se isključivo temeljem pisanog zahtjeva korisnika  u slobodnoj formi u kojem je potrebito naznačiti: naziv korisnika, adresu korisnika (mjesto, ulica i kućni broj), vrstu djelatnosti obavljanje koje je obustavljeno i broj telefona i/ili mobitela za kontakt.

Zahtjevi se dostavljaju:

  • na e-mail: ivakop@ivakop.hr,
  • poštom na adresu: IVAKOP d.o.o., 10310 Ivanić-Grad, Savska 50.,
  • u poštanski sandučić koji se nalazi uz dvorišni ulaz u upravnu zgradu Društva u Ivanić-Gradu, Savska 50,
  • na fax. br: 01/2888-937.