27.03.2020.

Temeljem Odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite gradska tržnica do daljnjeg zatvorena

UPUTA

u vezi s primjenom Odluke o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje
posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama
za vrijeme proglašene epidemije COVID-19

S obzirom na tijek epidemiološke situacije napominjemo da Odlukom o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19

- nije dopuštena prodaja na klupama, već samo u zatvorenim prostorima tipa prodavaonica ili kioska.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine1' br.82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 27. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZNIMNOM DOPUŠTENJU RADA UZ PRIDRŽAVANJE POSEBNIH UVJETA ZA
ODREĐENE VRSTE TRŽNICA I OBJEKATA NA TRŽNICAMA ZA VRIJEME
PROGLAŠENE EPIDEMIJE COVID-19

I.

Ovom Odlukom se, za vrijeme proglašene epidemije COVID-19, iznimno od Odluke o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti (,, Narodne novine" br. 35/20), zbog osiguranja opstojnosti hrvatske proizvodnje i nužne opskrbe potrošača, dopušta, uz pridržavanje strogih mjera socijalnog distanciranja, rad zatvorenih objekata u sastavu tržnica ( prodavaonice i kiosci) u kojima se prodaje:

-       hrana;

-       higijenski artikli;

-       lijekovi;

-       veterinarsko-medicinski proizvodi;

-       poljoprivredni lijekovi i

-       hrana za životinje.

II.

Ova Odluka odnosi se i na rad tržnica koje su čvrsti i u potpunosti zatvoreni objekti u kojima se prodaju proizvodi iz točke I. ove Odluke u prodavaonicama i kioscima.

III.

Pravne ili fizičke osobe koje upravljaju tržnicama iz točke I. i II. ove Odluke kojima se ovom Odlukom dopušten rad dužne su, osim općih mjera i uputa koje propisuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dodatno:

-       osigurati da se kod ulaza u ili pred prodavaonicama i kioscima, odnosno ulaza u zatvorene tržnice, kao ni u samim prostorima zatvorenih tržnica, ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u zatvorene tržnice i vidljiva mjesta u prodavaonicama i kioscima;

-       primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora;

-       organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika i kupaca uz poštivanje strogih mjera socijalnog distanciranja;

-       redovito provjetravati prostore;

-       u zatvorenim tržnicama, u prostorima za korisnike osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti;

-       na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

IV.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28.ožujka 2020. godine i objavit će se u Narodnim novinama.

 

 

PREUZMITE DOKUMENTE: