02.03.2020.

Dobivena lokacijska dozvola za nogostup Posavski Bregi – Dubrovčak Lijevi

U tijeku je projektiranje nogostup Posavski Bregi – Dubrovčak Lijevi. Projektiranje je dobilo poduzeće DOMING PROJEKT d.o.o. iz Odre (Sisak). U sklopu projektiranja ishođena je lokacijska dozvola koja još čeka rok za žalbu, dok se građevinska očekuje polovicom 2020. godine.

Trenutno je u procesu rješavanje imovinsko pravnih odnosa na temu prava služnosti od strane Hrvatskih voda.

Projektom su predviđeni neprekinuti nogostupi i biciklističke staze u ukupnoj dužini od 5,35 kilometara, s tim da bi se kroz naseljena mjesta izvodili nogostupi, a izvan naselja bi se izvodile biciklističke staze.

Izgradnja nogostupa kroz naseljena mjesta (Dubrovčak Lijevi, Topolje, Posavski Bregi) bi se izvodio u širini 1,60 metara uz zelenu površinu širine 0,75 metara.

Izvan naseljenih mjesta izvodila bi se biciklistička staza za dvosmjerni promet, širine 2,00 metara te zelenu površinu 0,75 metara.

 

Projekt su predviđene u 4 faze izgradnje:

1.    FAZA:   nogostup, kroz naselje Dubrovčak i Topolje - duljina 1400 m,

2.    FAZA:   biciklistička staza, izvan naselja od Topolja do mosta na kanalu Črnec - duljina 1300 m,

3.    FAZA:   biciklistička staza preko mosta na kanalu Črnec - duljina 300 m (horizontalna signalizacija),

4.    FAZA:   nogostup od kanala Črnec, kroz naselje Posavski Bregi do skretanja prema Rugvici - duljina 2300 m. (duž cijelih Posavskih Brega bi se radio novi nogostup, stari je derutan i u jako lošem stanju).

 

Projektiranje se sufinancira iz Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 200.000,00 kuna.