23.03.2020.

COVID-19 - ODLUKA o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 23. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka
u Republici Hrvatskoj

I.

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

II.

Zabrana iz točke I. ove odluke ne odnosi se na:

a) promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,

b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,

c) izvješćivanje javnosti,

d) stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,

e) iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,

f) putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,

g) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID- 19.

III.

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere:

-      socijalnog distanciranja

-      ne zadržavanja na javnim prostorima

-      posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. ove Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju:

-       za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, ll.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi,

-      za okolnosti iz točke II.d izdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i

-      za okolnosti iz točke ll.e nadležni stožeri civilne zaštite.

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove

Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama”.

 

ZA SVE PROPUSNICE IZ OKOLNOSTI (E) ZAHTJEV MOŽETE POSLATI NA E-MAIL ADRESU - propusnice@ivanic-grad.hr

PREUZMITE DOKUMENTE: