22.03.2020.

COVID-19 - ODLUKA o radnom vremenu trgovina

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 57.a Zakona o trgovini ( Narodne novine br. 87/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19 i 32/20 ) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
o radnom vremenu trgovina

I.

Radi zaštite djelatnika u trgovinama kojima je, sukladno Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine" br. 32/20), dopušten rad, kao i zbog mogućnosti preraspodjele djelatnika i učinkovitog upravljanja ljudskim resursima, određuje se radno vrijeme u tim trgovinama od 8,00 do 17,00 sati.

II.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjere iz ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

PREUZMITE DOKUMENTE: