23.03.2020.

COVID-19 - ODLUKA o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavijaju druge djelatnosti

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 22. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

o mjeri obustavi rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima

se obavijaju druge djelatnosti

I.

Ovom Odlukom uvodi se mjera obustavljanja rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti.

II.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

PREUZMITE DOKUMENTE: