28.03.2020.

[RADIO EMISIJA] Danas je aktualno - gradonačelnik Javor Bojan Leš, 28.3.2020.

Tema: coronavirus, propusnice, oboljeli u općini Križ