28.01.2020.

Osigurano 500.000,00 kuna za prehranu učenika u osnovnim školama

Temeljem Zaključka Gradonačelnika o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu osigurano je 500.000,00 kuna za socijalni program u osnovnom obrazovanju za potrebe podmirenja troškova prehrane učenika u osnovnim školama.

Navedeni iznos od 500.000,00 kuna raspodjeljuje se osnovnim školama na području grada temeljem ukupnog broja učenika u pojedinoj osnovnoj školi:

  • 204.435,00 kuna - Osnovna škola Đure Deželića, Ivanić-Grad (462 učenika)
  • 135.847,50 kuna - Osnovna škola Stjepana Basaričeka, Ivanić-Grad (307 učenika)
  • 89.385,00 kuna - Osnovna škola Josipa Badalića, Graberje Ivanićko (202 učenika)
  • 70.357,50 kuna - Osnovna škola Posavski Bregi, Posavski Bregi (159 učenika)

Cilj programa je osigurati besplatnu prehranu za sve učenike čiji su roditelji u socijalnoj potrebi i linearno smanjenje cijene obroka za sve ostale učenike korisnike prehrane u školskim kuhinjama.