13.02.2020.

[VIDEO] Treća zajednička hrvatsko-slovenska vježba projektnih partnera u sklopu projekta „ENRAS

Jučer se u prostoru JVP Ivanić-Grad održava treća zajednička hrvatsko-slovenska vježba projektnih partnera u sklopu projekta „ENRAS – Osiguranje sigurnosti intervencijskih postrojbi u slučaju nuklearne ili radiološke nesreće, u sklopu Programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020″.

O projektu ENRAS

U listopadu 2018. pokrenut je dvogodišnji projekt ENRAS (ENsuringRAdiationSafety) u prekograničnom području Slovenije i Hrvatske kojim se rješava zajednički izazov neadekvatne pripremljenosti i sigurnosti interventnih radnika, osobito vatrogasaca, u intervencijama u slučaju nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja. Srž projekta je izrada i implementacija novog zajedničkog sustava obuke za interventne jedinice i potpisivanje sporazuma o uspostavi nove prekogranične strukture za promicanje suradnje između dviju zemalja na području sigurnosti. Glavni cilj projekta je jačanje prekogranične suradnje između institucija koje rade na području sigurnosti, za učinkovitije intervencije u slučaju takvih nesreća te osposobljavanje, odnosno povećanje vještina i znanja interventnih jedinica (vatrogasnih postrojbi). Cilj će se postići uspostavom i provedbom prvog zajedničkog sustava obuke za sigurnu zajedničku intervenciju u graničnom području.

Tijek obuke i osposobljavanja

Osposobljavanje će se provoditi od travnja 2019. do rujna 2020. u dvije faze. Prva uključuje individualno osposobljavanje postrojbi, a druga uključuje zajedničke vježbe.
Prva zajednička vježba održana je 12. 6. u JVP Čakovec, druga 30. 6. u JVP Ivanić-Grad, a pokazane su simulacije složenih intervencija. Scenariji zajedničkih vježbi u Ivanić-Gradu uključuje:
• nesreću s vozilom s radioaktivnim teretom
• prosipanje radioaktivnog materijala
• požar tijekom industrijske radiografije.

Institucije uključene u projekt su:
Institut “Jožef Stefan” iz Ljubljane (SLO)
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba
Gasilska zveza Slovenije (SLO)
Hrvatska vatrogasna zajednica
MUP Republike Hrvatske – Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (SLO)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (SLO).