20.02.2020.

Novo recikažno dvorište Tarno U Ivanić-Gradu vrijedno 1,4 milijuna kuna

14651

Grad Ivanić-Grad je u rujnu 2018. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt  „Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.338.866,30 kuna, od kojih se 1.138.036,00 sufinancira iz EU (85%).

Izgradnja Reciklažnog dvorišta Tarno je završila te je 12. veljače 2020. godine obavljen tehnički pregled i ishođena Uporabna dozvola. Grad Ivanić-Grad je donio Odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Ivakop d.o.o. te je trenutno u tijeku upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta nakon kojeg će se pristupiti dogovoru oko datuma svečanog otvorenja i početka rada reciklažnog dvorišta.

Podsjetimo, projekt „Građenje i opremanje Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad“ doprinijet će povećanju količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Provoditi će se kontinuirana edukacija i informiranje svih stanovnika o važnosti i prednostima odvojeno prikupljenog otpada i poticanju ponovne upotrebe na načelima kružne ekonomije. Osim edukacija za odrasle, bit će održane i one namijenjene djeci, kako bi se svijest o ulozi odvojenog prikupljanja otpada u zaštiti okoliša poticala od najranije dobi.

Svrha projekta je doprinijeti ostvarenju ciljane stope recikliranja PGO RH do 2020., te ciljeva PGO IG do 2022. kroz izgradnju potrebne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada te podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, zaštite okoliša i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. U prvoj punoj kalendarskoj godini, nakon ishođenja uporabne dozvole, reciklažno dvorište moći će primiti 60 tona odvojeno prikupljenog otpada.