11.02.2020.

Gradonačelnik u „Malom Princu“: Intervju s koordinatorom za osobe s invaliditetom

Autor članka i voditelj intervjua: Juraj Pavković, stručni suradnik

Sugovornik u intervjuu: gradonačelnik Ivanić-Grada, gdin Javor Bojan Leš

JURAJ: Evo s nama je gradonačelnik Ivanić-Grada gdin Javor Bojan Leš. Na početku ovog razgovora bih Vam se u svoje osobno ime i u ime članova udruge Mali princ htio zahvaliti što ste nam pomogli pri najmu novoga prostora koji nam je bio izuzetno neophodan budući da je udruga  bila u ekspanziji.

Za početak malo da nam okratko ocijenite Udrugu i ono što ona rad.

GRADONAČELNIK: Moram vam reći da sam kao gradonačelnik izuzetno ponosan što u svome gradu imamo ovakvu udrugu i ljude koji se na ovakav način brinu i skrbe o osobama s posebnim potrebama.

Grad je u mogućnosti i biti će uvijek u mogućnosti pomagati programe i sve ono što Udruga radi , bilo nam je na neki način i zadovoljstvo što smo se mogli uključiti, pomoći i osigurati vam evo ovaj prostor i sa drugim činiocima javnoga života u našemu gradu. Udruga Mali princ nam je izuzetno bitna, ona u našem Gradu pobuđuje jedan posebni senzibilitet, bavi se s onim stvarima koje nedostaju, gdje institucije države i grada nisu u mogućnosti pružati potporu, Udruga to odlično radi sa stručnim kadrom i stručnim ljudima, mogu samo reći da sam izuzetno zadovoljan sa radom Udruge Mali princ u Ivanić-Gradu.

JURAJ: Hvala na komplimentu! Ako biste nam mogli ukratko predstaviti mjere socijalne politike Grada i socijalne politike koje ste Vi kao gradonačelnik donijeli u Grad.

GRADONAČELNIK: Grad je što se tiče socijalne politike donio novih mjera u zadnjih nekoliko godina, mi financiramo raznorazne programe, usko surađujemo i sa Crvenim križem, preko kojeg  smo uključeni u osiguravanje poklona i prehrambenih artikala za osobe koje su u socijalnim problemima, koje nemaju dovoljno materijalnih sredstava, osiguravamo i ljetovanje za najmlađe na moru koje sufinanciramo i plaćamo. Grad također osigurava i sredstva u iznosu nešto višem od 300.000 kn za potrebe stanovanja, tj. za osobe koje ne mogu podmirivati svoje račune, također osiguravamo i smještaj određenih osoba, znači stambene potrebe. Značajna količina mjera je usmjerena i prema mladima, prema djeci. Financiramo prehranu u svim osnovnim školama, izdvajamo pola milijuna kuna za osiguravanje obrok u osnovnim školama. Zatim, osiguravamo stipendije za naše studente, za naše srednjoškolce, te prijevoz u Zagreb 75% cijene karte sufinancira Grad, za to izdvajamo gotovo 300.000 kn, podupiremo također i rad ostalih institucija, udruga koje se bave socijalnom politikom, možda sam neke i zaboravio, ali preko 2 i pol mil. kn godišnje izdvajamo za naše građane koji su u potrebi.

JURAJ: Jako lijepo. A sada imamo jednu temu koja je nama kao Udruzi dosta bitna. A to je gradska strategija za osobe s invaliditetom, pa ako nas možete ukratko uputiti u kojoj je to fazi i šta se radi kako bi se ta strategija čim prije donijela, jer znamo da su osobe s invaliditetom jedna od najugroženijih društvenih skupina.

GRADONAČELNIK: Što se tiče Strategije, nemamo takvu strategiju u gradu, imamo dokumente koji su bitni za gospodarstvo, imamo strateške dokumente razvoja Grada, strateški dokument poljoprivrede u Gradu, strateški plan razvoja turizma, međutim kao što ste i sami rekli Strategiju izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u gradu Ivanić-Gradu nemamo. S te strane mogu samo reći da ćemo staviti to na dnevni red te prokomentirati s našim službama u Gradu koje se bave socijalnom politikom, i da možda u suradnji s Vašom udrugom i drugim zainteresiranim udrugama također i našim socijalnim partnerima krenemo u izradu jednog takvog strateškog dokumenta koji će obuhvatiti sve potrebe  osoba s invaliditetom, i vjerojatno ćemo tada naći i bolja rješenja. Možda je pred nama upravo vrijeme da se krene u izradu upravo jednog takvog strateškog dokumenta.

JURAJ: Ako sam Vas dobro shvatio, dokument je u planu i on će biti uskoro na dnevnom redu.

GRADONAČELNIK: Mi smo otvoreni da se krene u izradu jednog takvog dokumenta. Nastavno na to, Vaše slijedeće pitanje odnosi se na to postoji li mogućnost osnivanja tijela koje će se baviti izradom takvog dokumenta. Spreman sam u tom kontekstu reći da smo spremni da se jedno takvo tijelo oformi, pa ćemo zajedno s udrugama oformiti jedno takvo tijelo koje će izraditi projektni zadatak gdje bi se krenulo u izradu jedne takve strategije.

JURAJ: Vidimo da je Udruga od 1.1.2020. zaposlila osobu s invaliditetom i kako Vi kao gradonačelnik gledate na zapošljavanje osoba s invaliditetom i da one dobije šansu da rade, jer znamo da su osobe s invaliditetom često na marginama društvenih skupinama.

GRADONAČELNIK: Evo što se tiče moga iskustva otkad sam ja gradonačelnik mogu reći da su zaposlene dvije osobe  s invaliditetom, a  prije toga to nije bio slučaj, nismo imali zaposlenu ni jednu osobu s invaliditetom u Gradu, iskustva naša s osobama s invaliditetom su izuzetno dobra, osobe s invaliditetom su se u svome radu pokazale kao izvanredne, kao predane i kao odlični radnici, kao osobe koje kada im se da šansa, prilika znaju ju iskoristiti, u potpunosti su posvećene poslu, i mogu reći da su jedni od boljih radnika u našem Gradu. Mislim da bi se osobe s invaliditetom u skladu s njihovim mogućnostima trebalo štoviše uključivati upravo u kolektive, i omogućiti im da se i na taj način dokažu, a osobno iskustvo je da su takve osobe odrađivale svoj posao besprijekorno a rade ga i danas i izuzetno smo zadovoljni što imamo u svojoj sredini, u svojem kolektivu upravo takve ljude.

JURAJ: Jako lijepo, kada to kaže gradonačelnik jednog grada, onda to ipak ima svoju težinu.

Sa ovim ste odgovorili i na iduće pitanje- spremni ste zaposliti u gradskim poduzećima i u svim onim poduzećima o kojima Grad vodi računa , osobu s invaliditetom i to je  jako pozitivna činjenica.

Ako se možete još samo kratko referirati na zapošljavanje u udruzi? Udruga je također zaposlila osobu s invaliditetom pa ako možete još samo nešto kratko i o tome reći.

GRADONAČELNIK: Mogu reći da mi je to izuzetno drago. Mi pratimo rad udruge, preko službe koja kontrolira i prati tijek novca, s obzirom na to da Grad pomaže Udrugu Mali princ, drago mi je da je i sama Udruga  se pobrinula da se zaposli osoba s invaliditetom, i u okviru djelovanja same Udruge, osobama koje to najviše zaslužuju a to su upravo i njezini štićenici, članovi udruge i oni koji rade s osobama s posebnim potrebama. Izuzetno pozitivno gledam na zapošljavanje u Udruzi Mali princ.

JURAJ: Hvala lijepa. I zadnje pitanje – imamo nogometni klub, Naftaš iz Ivanića za koji znamo da je u svojim najboljim danima, izbacio zagrebački Dinamo a to nipošto nije nevažan podatak, ako se uzme u obzir da su u toj dinamovoj generaciji koja je izgubila od Naftaša igrali Modrić, Eduardo i Čorluka, i ostali. Pa ako nam možete ukratko reći kako se Grad brine za klub i općenito nešto malo o klubu kao takvom.

GRADONAČELNIK: Grad Ivanić-Grad nastoji se deklarirati ii  prikazati ne samo kao grad nogometa nego i kao grad sporta. Značajna sredstva se ulažu u sve sportske klubove a ono čime se ponosim jest što smo značajna sredstva uložili u infrastrukturu. Kad govorimo o nogometu konkretno, treba reći da smo napravili kompletno novi stadion, sa novim igralištem i tribinama, trenutno smo u izradi novih svlačionica i novog kruga kluba ispod tribina. Iduće godine planiramo napraviti i krovište iznad tribina. Ta investicija u nogometnu infrastrukturu iznosit će oko 12 mil. kn, što su značajna financijska sredstva, i ono što nas posebno veseli jest da se na tim prostorima okuplja velika količina djece, vidimo da klub radi s a mladima, preko 10 ekipa djece i mladih, znači preko 300 dječaka  a od prošle godine i djevojčica, trenira nogomet u našem gradu i to je ono što podržavamo. Znači kao Grad ulažemo značajna sredstva u sport, podržavamo sport, mislim da nogomet u našem gradu nije nikada imao bolje uvjete nego što ih ima sada, u godinama koje su ispred nas oni će biti još bolji. Siguran sam u svijetlu budućnost našeg nogometnog kluba. S obzirom na veliku količinu pozitivne energije, mladih, djece, roditelja koji se oko njega okupljaju i načina rada na koji se radi, naše mlađe selekcije su na vrhu hrvatskog nogometa, igraju u našim najjačim ligama i siguran sam da će oni u budućnosti braniti boje Naftaša Ivanića koji iz godine u godinu prelazi u sve viši rang natjecanja, a ove godine su u borbi za 1.  mjesto koje bi ih moglo dovesti u borbu za viši rang natjecanja što me posebno veseli i imamo svijetlu budućnost nogometa.

JURAJ: Hvala lijepa. Hvala Vam na odvojenom vremenu i hvala Vam na dolasku i na intervjuu.

GRADONAČELNIK: Hvala Vama.