24.04.2020.

Proglašena prirodna nepogoda mraz za područje Grada Ivanić-Grada

Odlukom o proglašenju prirodne nepogode mraz KLASA: 920-01/20-02/01, URBROJ: 238/1-03-20-04 od 24. travnja 2020. godine, župan Zagrebačke županije proglasio je na području grada Ivanić-Grada prirodnu nepogodu izazvanu mrazom kojom je nanijeta velika šteta na poljoprivrednim kulturama u razdoblju od 23. ožujka do 16. travnja 2020. godine.

Slijedom navedenog, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda poziva sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu na poljoprivrednim kulturama, da prijave štetu.

Šteta se prijavljuje isključivo na propisanom obrascu PN u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 04. svibnja 2020. godine.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa, prijava štete (obrazac PN) dostavlja se isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu: urudzbeni@ivanic-grad.hr, a iznimno se može predati u sandučić pošte na stražnjem ulazu u prostorije gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1.

PREUZMITE DOKUMENTE: