28.04.2020.

680 tisuća kuna za potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje, konzultantske usluge te financiranje projekata poljoprivrednika

Grad Ivanić-Grad raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada. Program je podijeljen u dva dijela i Grad je za provođenje obaju dijelova osigurao 680.000,00 kuna u proračunu.

Nekoliko je mjera u kojima se ostvaruju potpore.

Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju.

Intenzitet potpore u ovom slučaju jest sljedeći:

– 50% cijene programa

– najviše do 400,00 kuna po korisniku

Nadalje, potpora se ostvaruje i za konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Intenzitet potpore:

– 50% cijene programa, ali ne više od 10.000,00 kn

Također, potpora će se odobriti korisniku za financiranje projekata koji doprinose razvoju poljoprivredne proizvodnje i razvoju ruralnog prostora Grada, te za potporu dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih zadruga koje se odnose na djelatnost bilinogojstva, stočarstva, šumarstva ili lovstva ili s njima povezane uslužne djelatnosti, odnosno pomoćne djelatnosti u poljoprivredi ili djelatnost proizvodnje proizvoda bilinogojstva i stočarstva i prvoga stupnja njihove prerade.

Intenzitet potpore:

– 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova programa,

– najmanji iznos sredstava po pojedinom programu iznosi 3.000,00 kn, a najveći 50.000,00kn tijekom jedne kalendarske godine

Korisnik sredstava potpore iz Proračuna Grada Ivanić-Grada može biti „jedan poduzetnik“ tj. poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Grada Ivanić-Grada, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Gradu Ivanić-Gradu i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Grada Ivanić-Grada, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine djelatnosti.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

Javni poziv otvoren je do 2. studenog 2020. godine. Zahtjev za potporu može se preuzeti s web stranice Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr. Sva pismena zaprimaju se isključivo putem pošte, e-maila: urudzbeni@ivanic-grad.hr ili u sandučiću za poštu postavljenom na stražnjem ulazu u gradsku upravu na adresi Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

Sve detalje oko uvjeta, kriterija i točnog načina slanja zahtjeva potražite na stranicama Grada Ivanić-Grada. (P.B./Grad Ivanić-Grad)