02.05.2019.

Usvojen prvi rebalans gradskog proračuna za 2019.

Na ovotjednoj sjednici Gradsko vijeće Ivanić-Grada usvojilo je prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna i pratećih dokumenata, kojim su povećani prihodi od poreza na dohodak i kapitalnih pomoći, te je uvršteno kreditno zaduženje od 8.330.000 kuna, a također su u skladu s mogućnostima ostvarenja rebalansirani planirani rashodi. Tako je ukupni iznos rebalansiranog konsolidiranog proračuna povećan za 2 milijuna kuna, to jest sa 93 na 95 milijuna kuna.

Iz kredita je planirano osigurati vlastitu komponentu Grada u financiranju izgradnje modularnog drvno-tehnološkog poduzetničkog inkubatora te vlastitu komponentu Grada u financiranju unapređenja prometne infrastrukture Poduzetničke zone 3. Tim kreditom će se osigurati i novac za rekonstrukciju Matoševe i Šarampovske ulice, za uređenje svlačionica ispod tribina i amfiteatra u Sportskom parku Zelenjak, za nastavak izgradnje šetnice uz rijeku Lonju od mosta u Ulici kralja Tomislava do mosta u Savskoj ulici, te za izgradnju novog parkirališta u Školskoj ulici. Kredit se podiže na 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu 2% godišnje i prije korištenja 0,5% jednokratno za obradu kredita.

Rebalans je usvojen većinom od 12 glasova, a oporbeni vijećnici Stjepan Klak (HSS), Igor Cepetić (SDP) i Davor Srebačić (Živi zid) su bili suzdržani.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja zone novoga groblja u Ivanić-Gradu UPU-13, Odluku o izradi drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zona gospodarske namjene u Ivanić-Gradu i Cagincu UPU-6, novu Odluku o osnivanju poduzetničkih zona na području Grada Ivanić-Grada, kao i Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju preostalih gradilišta za gospodarske objekte u Poduzetničkoj zoni 6 Ivanić-Grad Sjever.
Većinom glasova je usvojen Plan djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda za područje Grada Ivanić-Grada. Vijećnik Stjepan Klak je bio suzdržan, te je zatražio od Grada da se zauzme protiv ukidanja protugradne obrane raketama, koja je naročito važna za ratarstvo, pošto se ratarske kulture ne mogu štititi mrežama.
Gradsko vijeće je jednoglasno dalo suglasnost na izbor dobavljača polica za knjige za novi dio Gradske knjižnice. Vijećnik Krešimir Malec (HNS) bio je protiv odobravanja kapitalne pomoći Komunalnom centru Ivanić-Grad za kupnju opreme za održavanje zelenih površina, savjetujući da se to nabavlja iz redovnog poslovanja - vlastitog prihoda ili na lizing, te da bi Komunalni centar trebao kontrolirati broj zaposlenih.

Za Savjet mladih Grada Ivanić-Grada, koji ima 9 članova, u zadanom je roku bilo primljeno isto toliko valjanih kandidatura. Prijedloge za članove Savjeta mladih daju gradske udruge i političke stranke, a biraju ih gradski vijećnici. Tako su u Savjet mladih izabrani: Nino Kilih iz DVD-a Poljana, Matija Vajda iz DVD-a Deanovec, Fran Markić iz Muškog rukometnog kluba Ivanić, Mia Novosel iz Sportskog kluba Otok, Tibor Vuković iz Teniskog kluba Ivanić 92, Ivana Barišec iz Udruge Tvornica smijeha, Ilijana Mišković iz Udruge Liskovica, Mateo Razum iz ivanićke podružnice Hrvatske narodne stranke Liberalnih demokrata i Krešimir Vlahek iz Hrvatske demokratske zajednice Ivanić-Grada.