29.05.2019.

SAZIV 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 04. lipnja 2019. godine ( utorak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

0.    Aktualni sat

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanić-         Grada

predlagatelj : Odbor za dodjelu nagrada Grada

izvjestitelj: gradonačelnik

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Gradonačelnik

izvjestiteljica: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Odbor za izbor i imenovanje

izvjestiteljica: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

 

4. Razmatranje prijedloga i odnošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području grada Ivanić-Grada

predlagatelj : Odbor za izbor i imenovanje

izvjestiteljica: Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

 

5. Razno

 


Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: