19.12.2019.

Jednoglasno donesen Proračun Grada Ivanić- Grada u iznosu od 119 milijuna kuna

Gradsko vijeće Grada Ivanić- Grada na jučerašnjoj je sjednici jednoglasno izglasalo proračun Grada za 2020. godinu u iznosu od 119 milijuna kuna.

Od najvažnijih projekata u idućoj godinu ističu se dovršetak izgradnje Poduzetničkog inkubatora, unapređenje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni UPU 3, Trg u Posavskim Bregima, projektiranje nogostupa, energetske obnove zgrada, šetnica i projektiranje Lonje i potoka Žeravinec, uređenje svlačionica ispod tribina u Sportskom parku Zelenjak, ulaganja u objekte Dječjeg vrtića i izgradnja školske dvorane u Graberju Ivaničkom.

Prihvaćena su i oba amandmana na prijedlog proračuna. Amandman vijećnika Krešimira Maleca o povećanju sredstava Gradskoj zajednici športskih udruga i sportovima od posebnog interesa je na očitovanje predlagatelja prihvaćen i unesen u proračun. Isto tako, Amandman gradonačelnika na Program javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi zbog povećanja broja djece i njihovog smještaja u vrtić, također je unesen u proračun.

Godišnja izvješća o radu podnijeli su ravnateljice Dječjeg vrtića Roda Marina Radočaj i Gradskog muzeja Vida Pust Škrgulja, dok je predsjednik Zajednice Tehničke kulture Dražen Baotić predao izvještaj o radu tri od šest članica zajednice koje su mu predale svoj izvještaj: Aerokluba Ivanić, Radio kluba i Društva inženjera i tehničara Otok Ivanić.

Kao i općinska vijeća Kloštra Ivanića i Križa, i vijećnici Grada Ivanić Grada dali su suglasnost na sudjelovanje u pripremnim radnjama potrebnim za provedbu postupka prodaje poslovnih udjela trgovačkog društva Ivaplin.

Također prihvaćana je i Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija u ovoj školskoj i akademskoj godini i to 15 stipendija učenicima i 15 stipendija studentima po socijalnom kriteriju i kriteriju izvrsnosti. Mjesečna stipendije za učenike iznosi 500 kuna, a za studente 1.000 kuna.