25.04.2019.

SAZIV 19. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

19. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 29. travnja 2019. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-13 novo groblje Ivanić-Grad

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o izradi II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Ivanić-Grad

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o osnivanju poduzetničkih zona na području Grada Ivanić-Grada

6. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                                                                                            

                                                                                       Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: