25.04.2019.

SAZIV 15. sjednicu Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

15. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 29. travnja 2019. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o odabiru ponude Gradske knjižnice Ivanić-Grad

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga:

a) Odluke o I. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

b) I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2019. godinu

c) I. Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

d) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

e) I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2019. godinu

f)  I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

g I. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

h) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

i) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o kapitalnoj pomoći trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

6.  Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  01/2831-371.

                                                     

                                                                 Predsjednica Odbora za financije i proračun 

Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: