16.04.2019.

Rješenje o pravovaljanoj kandidaturi za izbor predstavnika albanske i srpske nacionalne manjine

Vrijeme objave: 16.4.2019., 10:00 sati

PREUZMITE DOKUMENTE: