01.04.2019.

Održana 18. sjednica Gradskog vijeća

U Spomen domu Alojza Vulinca održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada. 
Na početku sjednice dana je prethodna suglasnost na Pravilnik o jednostavnoj nabavi Gradske knjižnice, te su prihvaćene dopune o Odluci o osnivanju Visoke škole i izglasan Zaključak o procjenama rizika od velikih nesreća za Grad Ivanić- Grad.

14 prisutnih vijećnika je s 13 glasova ZA i jednim suzdržanim (Stjepan Klak) prihvatilo Program potpora poljoprivredi kojim se utvrđuju mjere, planirane aktivnosti te način raspodjele sredstava poljoprivrednicima. 
Jednoglasno su prihvaćene Odluke o komunalnim djelatnostima, o zakupu i korištenju prostora u vlasništvu Grada, kao i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018.

Nakon dobivenih naputaka Ministarstva poljoprivrede prihvaćen je Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na koji je pristiglo 5 prigovora za vrijeme javnog uvida, a koji su svi odbijeni kao neosnovani.
Vijećnici su podržali i Odluku o osnivanju trgovačkog društva Poduzetnički centar Ivanić- Grad d.o.o. koji će sukladno uvjetima natječaja Ministarstva poduzetništva i obrta imati ulogu potporne institucije za sve stanare i korisnike Poduzetničkog inkubatora koji će svoja vrata otvoriti do jeseni ove godine.

Gradonačelnik Javor Bojan Leš podnio je Izvješće o radu u drugoj polovici prošle godine u kojem je razdoblju potpisao više od 350 akata.

U naknadno dodanim točkama prihvaćeno je i Izvješće o održivom gospodarenju otpadom trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za 2018. godinu, te zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Ivanić- Grada.
Također, prihvaćene su i izmjene i dopune društvenog ugovora o osnivanju tvrtke Ivaplin kojim se povećava broj članova Nadzornog odbora sa tri na pet, i to s jednim predstavnikom struke i jednim predstavnikom radnika.

Obiteljski radio Ivanić