23.04.2019.

Održan sastanak na temu obilježavanja pješačkih staza šumom Marča

Dana 17.4.2019. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada održan je sastanak s temom predstavljanja idejnog prijedloga projekta „Obilježavanje pješačkih staza šumom Marča“.

Sastanku su nazočili predstavnici Hrvatskih šuma d.o.o., g. Damir Miškulin i gđa. Ana Hercegovac, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju, g. Tomislav Žuglić, pročelnik Zagrebačke županije, g. Josip Kraljičković, predstavnici Lovačke udruge „Marča“ te predstavnici Društva prijatelja prirode, Prijatelja baštine, Turističkog vijeća, Udruge RIS, Udruge vinogradara i vinara Brenta i Grada Ivanić-Grada. Sastanak su predvodili gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, g. Javor Bojan Leš i direktorica TZG Ivanić-Grada gđa. Ankica Bešter.

TZG Ivanić-Grada  kao nositelj projekta s partnerima: Grad Ivanić-Grad, Hrvatske šume te udrugama „Društvo prijatelja prirode“ i „Prijatelji baštine“ iz Ivanić-Grada dala je inicijativu obilježavanja pješačkih staza šumom Marča  kojim bi se unaprijedila turistička ponuda područja obzirom na turističke razvojne planove grada, a Udruga „Društvo prijatelja prirode“ napravila je idejni prijedlog obilježavanja pješačkih staza šumom Marča  i okolnih područja koji je na sastanku predstavila gđa. Lidija Briški te zamolila predstavnike nadležnih institucija za suradnju u realizaciji idejnog projekta.

Budući da na jednom dijelu područja djeluje kao lovozakupnik-koncesionar Lovačka udruga  „ Marča“, S. Radića 71, Kloštar Ivanić, predstavnici nadležnih institucija iznijeli su svoja stajališta vezana uz postojeće zakone i propise te naglasili da je šuma Marča gospodarska šuma, a budući da lovoovlaštenik ima koncesiju na 30 godina ista se koristi kao lovište i ne postoji zakonska osnova za ograničenje lova. Građani mogu koristiti šumu, ali na vlastitu odgovornost. Jedan od prijedloga predstavnika Ministarstva poljoprivrede bio je i da se ukine lovište te da se šuma prenamijeni u tzv. urbanu šumu.

Član Turističkog vijeća TZG Ivanić-Grada ukazao je na značenje šume Marča u turističkom razvoju Grada budući da se u blizini nalazi nekoliko seoskih turističkih objekata, a lokalno stanovništvo koristi šumske staze u rekreativne svrhe. Predstavnik Zagrebačke županije podržao je inicijativu i ponudio suradnju.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada g. Javor Bojan Leš  naglasio je da sve više ljudi ide u šumu i budući da se šuma nalazi u urbanom području, očekuje se sve veći „pritisak“ te predlaže postizanje kompromisa u cilju poštivanja potreba lokalnog stanovništva, turističkih djelatnika, a isto tako i Lovačke udruge „Marča“ koja je zakonski posjednik sadašnjeg lovišta.

Izrazio je zabrinutost zbog ove problematike koja je izrazito kompleksna i traje već deset godina te najavio održavanje sastanaka s nadležnim državnim institucijama u svrhu rješavanja problema.