05.10.2018.

Priopćenje za javnost

Na temelju dojave građana na lokaciji Mahovo i Pleso u šumi Žutica prijavljena je mogućnost zagađenja vode u odvodnim kanalima tijekom čega je zamijećena veća količina uginule ribe.


Na zahtjev Gradske uprave na lokaciju je izašao vodopravni inspektor te su jučer uzeti uzorci vode na obje lokacije. Nakon provedene analize uzoraka vode na lokacijama nisu zabilježene štetne tvari koje bi uzrokovale onečišćenje.

Nastavno za lokaciju Pleso gdje je uočena veća količina uginule ribe, Gradska uprava uputila je zahtjev veterinarskoj inspekciji te je izdan nalog da izađu na teren. Momentalno je u tijeku uzimanje uzoraka vode te daljnja pretraga i analiza od strane veterinarske inspekcije, a o rezultatima Hrvatskog veterinarskog instituta građane ćemo naknadno obavijestiti.

 

Gradska uprava