29.05.2018.

Tjedno izvješće Policijske postaje Ivanić-Grad - (22.5.-28.5.)

Na postajnom području Policijske postaje Ivanić Grad, koja teritorijalno pokriva područje grada Ivanić Grada, te općina Križ i Kloštar Ivanić u proteklom tjednu  evidentirana su 3 kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, a radi se o 1 kaznenom djelu Teških krađa i 2 kaznena djela krađa, počinjeni od strane nepoznatog počinitelja.

Policijski službenici PP Ivanić Grad su u proteklom tjednu evidentirali 24 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojih je 1 prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji većoj od dopuštene.

U proteklom tjednu dogodila se 1 prometna nesreća.

Od 04. lipnja 2018. do 28. rujna 2018.g. referade upravnih poslova sa strankama rade radnimdanom od 07,00 do 14,00 sati, dok za vrijeme vikenda referade upravnih poslova ne rade. 

Policijska postaja Ivanić-Grad u cilju poboljšavanja i što boljeg funkcioniranja sa građanima izvješćuje da je za elektronski način komuniciranja u smislu skraćenog prekršajnog postupka, određenih bilo kakvih upita, pohvala, pritužbi, prijava i sl. otvorena e-mail adresa i to pp.ivanic.grad@mup.hr tako da svi građani mogu putem elektronske pošte ostvarivati komunikaciju sa policijskom postajom, a koja komunikacija će se smatrati pravovaljana te će zaposlenici PP na takav način poboljšati komunikaciju i učinkovitost. Isto tako na raspolaganju su brojevi telefona dežurne službe 01/2881-111 i 01/4570-060, referada za upravne poslove 01/4570-068 (voditeljica), skraćeni prekršajni postupak 01/4570-061, te tajnica načelnika PP i načelnik 01/4570-079.