30.05.2018.

SAZIV 9. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014, 1/2018) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014 i 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

9. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 04. lipnja 2018. godine ( ponedjeljak ) s početkom u 17,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

 

1. Razmatranje i donošenje Pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

 

2.    Razmatranje prijedloga:

a)    Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilnezaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

b)   Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanić-Grada

 

4.    Razmatranje prijedloga Odluke o prigovorima na Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad

 

5.    Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad

 

6.     Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“

 

7.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-362. 

                                                               

                                                                                Predsjednik Odbora

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: