30.05.2018.

SAZIV 8. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014 i 01/2018) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/2014 i 02/2018), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

8. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 04. lipnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 18,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.  Razmatranje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu
 
2.  Razmatranje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu

3.  Razmatranje prijedloga:

a) Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

b) I. izmjena Plana razvojnih programa za 2018.-2020. godine

c) I. izmjena i dopuna Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

d) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

e) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

f) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

g) Odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

h) Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

i) I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

j) I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu  
 
4.  Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti na izdavanje bankarske garancije Grada Ivanić-Grada u korist Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru        
 
5.  Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na izdavanje bankarske garancije Grada Ivanić-Grada u korist Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
 
6.  Razno
 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak  opravdaju na broj  01 2831-371.

                                                      

                                                                 Predsjednica Odbora za financije i proračun

                                                                  Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: