30.05.2018.

SAZIV 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 02/18)

 

S A Z I V A M

10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 05. lipnja 2018. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik s 9. sjednice Gradskog vijeća.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat

1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradske zajednice športskih udruga Ivanić-Grada za 2017. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Igor Mužina, tajnik Gradske zajednice športskih udruga Ivanić-Grada

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilnezaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu 

b) Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Mario Biršić, Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Odbor za dodjelu nagrada Grada

izvjestitelj:  Gradonačelnik

 

4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. godinu i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

5. Razmatranje prijedloga  i donošenje:

a) Odluke o I. izmjenama i  dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

b) I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2018.-2020. godinu 

c) I. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

d) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2018. godini

e) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

f) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

g) I. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

h) Program javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2018. godinu

i) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

j) I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2018. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti na izdavanje bankarske garancije Grada Ivanić-Grada u korist Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izdavanje bankarske garancije Grada Ivanić-Grada u korist Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prigovorima na prijedlog Prgrama raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ivanić-Grad 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“ 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjedika i članova Komisije za imenovanje ulica i trgova

predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanje

izvjestitelj:    Željko Brezovečki, predsjednik Odbora

 

12. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-371.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                             Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: